Samorząd Uczniowski
Roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

 • przewodnicząca: Julia Nagielska kl. 3b
 • zastępca - Karolina Turek kl. 3a
 • sekretarz - Natalia Stefaniak kl. 3a
 • skarbnik - Klaudia Nowak kl. 3b
 • Wojciech Smoliński kl. 3a
 • Klaudia Stańczak kl. 3c
 • Oskar Danielczuk kl. 3c

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
 • p. Grażyna Szczepańska
 • p. Magdalena Halak
  Inicjatywy całoroczne:
  • Rozwijamy samorządnoœć.
  • "W szkole czujemy się bezpiecznie" - aktywny udział SU.
  • Propagujemy ideę wolontariatu.
  • Dbamy o estetykę naszego gimnazjum.
  • Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka.
  • Szczęœliwy numerek.
  • Współpracujemy z oficjalną stroną internetową naszego gimnazjum.
  • Zagospodarowujemy gazetkę informacyjną SU.
  Systematycznie współpracujemy z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.

Valid XHTML 1.0 Transitional