Kalendarz
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/17

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 1. 1 września 2016 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Apel inaugurujący nowy rok szkolny 2016/17.
 2. 5-12 września 2016 r. - Zapoznanie uczniów z PSO i SSO .
 3. 5-16 września 2016 r. - Zebrania z rodzicami, zapoznanie z PSO, SSO. Wybory trójek klasowych do Rady Rodziców. Deklaracje uczniów i rodziców do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego (klasy trzecie), deklaracja rodziców w sprawie religii (klasy pierwsze).
 4. Do 16 września 2016 r. - opracowanie rozkładów materiałów i planów pracy wychowawczej.
 5. Do 30 września 2016 r. - wybór przez uczniów klas II tematów uczniowskich projektów edukacyjnych.
 6. 13 października 2016 r. - Akademia z okazji DEN.
 7. 14 października 2016 r. - DEN (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. 25 października 2016 r. - Rada szkoleniowa - Nowelizacja przepisów prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego. (wtorek)
 9. 31 października 2016 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 10. 2 listopada 2016 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 11. 10 listopada 2016 r. - Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
 12. 11 listopada 2016 r. - Narodowe Święto Niepodległości (piątek).
 13. 22 grudnia 2016 r. - Jasełka szkolne.
 14. …… grudnia 2016 r. - Próba egzaminu gimnazjalnego OPERON - Klasy III.
 15. Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r.
 16. 2 stycznia 2017 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 17. 6 stycznia 2017 r. (piątek) - Trzech Króli.
 18. 27 stycznia 2017 r. - ostateczny termin wystawiania stopni za I półrocze.
 19. 1 lutego 2017 r. - Rada klasyfikacyjna za I półrocze.
 20. 3 lutego 2017 r. - Rada podsumowująca I półrocze.
 21. 6-10 lutego 2017 r. - zebrania z rodzicami, podsumowanie I półrocza.
 22. 13-26 lutego 2017 r. - Ferie zimowe
 23. 21 marca 2017 r. (wtorek) - pierwszy dzień wiosny
 24. ... marca 2017 r. - rekolekcje wielkopostne.
 25. 13-18 kwietnia 2017 r. - Wiosenna przerwa świąteczna.
 26. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa)
  - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  - z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
  b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
  - z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  - z zakresu matematyki - godz. 11:00
  c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
  - na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  - na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
 27. Dodatkowe terminy egzaminu: 1, 2, 5 czerwca 2017 r.
 28. 28 kwietnia 2017 r. - Akademia z okazji świąt majowych.
 29. 2 maja 2017 r. (wtorek) - święto flagi - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 30. Do 23 maja 2017 r. - informacje o przewidywanych stopniach.
 31. 1 czerwca 2017 r. - dzień dziecka/dzień sportu/lekcje
 32. 6,7,8 czerwca 2017 r. (wtorek - czwartek) - próba egzaminu gimnazjalnego klas II.
 33. 14 czerwca 2017 r. - bal gimnazjalny.
 34. 14 czerwca 2017 r. - Ostateczny termin wystawiania stopni.
 35. 15 czerwca 2017 r. - Boże Ciało.
 36. 16 czerwca 2017 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 37. 19 czerwca 2017 r. - rada klasyfikacyjna.
 38. 20-22 czerwca 2017 r. - składanie podań o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne.
 39. 21-22 czerwca 2017 r. - zajęcia z wychowawcami. Podsumowanie uczniowskich projektów edukacyjnych.
 40. 22 czerwca 2017 r. - akademia klas III.
 41. 23 czerwca 2017 r. - Zakończenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 42. 23 czerwca 2017 r. - rada podsumowująca rok szkolny.
Kalendarz roku szkolnego może ulegać modyfikacjom. Informacje o zmianach przekazywane będą w formie pisemnej.

Valid XHTML 1.0 Transitional