Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

19-21 kwietnia 2017 r.


a) część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
- z zakresu matematyki - godz. 11:00
c) język obcy nowożytny - 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym - godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Dodatkowe terminy egzaminu: 1, 2, 5 czerwca 2017 r.Przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych dla każdej części egzaminu gimnazjalnegoInformator gimnazjalny
Komunikat dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 12 sierpnia 2011 r.
w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012
Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2011/12Prezentacja Elżbiety Tyralskiej-Wojtycza pt. "W drodze do nowego egzaminu gimnazjalnego. Część ogólna"

Prezentacja Marii Michlowicz pt. "Uczeń i nauczyciel wobec zmian. Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna"

Prezentacja Marii Michlowicz pt. "W drodze do nowego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza"


dr Grzegorz Śpiewak - Egzamin gimnazjalny 2012 cz. Idr Grzegorz Śpiewak - Egzamin gimnazjalny 2012 cz. II

Valid XHTML 1.0 Transitional