Aktualności i ogłoszenia

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szczegóły w zakładce Biblioteka


Historia - pasja naszego ucznia
71 rocznica zakończenia II wojny œwiatowej
DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA


W akcji udział wzięli uczniowie gryfickich szkół podstawowych, a także z naszego gimnazjum, zbierając odpady, które na naszym terenie tworzą dzikie wysypiska śmieci. Dzisiejszy dzień był doskonałą lekcją edukacyjną pod kątem segregacji odpadów.

TURNIEJ

BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

ETAP POWIATOWY


Dnia 6 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach odbyły się powiatowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Konkurs składał się z trzech części: teoretycznego testu, toru sprawnościowego i pierwszej pomocy. Uczniowie z naszej szkoły zajęli drużynowo trzecie miejsce. Reprezentowali nas:
1. Krystian Kołodziejczak kl. III a
2. Maciej Modliński kl. II s
3. Jakub Osek kl. I b
Gratulujemy!

ŚWIĘTA MAJOWE W NASZEJ SZKOLE


KSIĄŻKOWA AKCJA


Rada Samorządu Uczniowskiego informuje, że do 15 maja br.
zbieraliœmy niezniszczone książki - bajki dla dzieci,
literaturę młodzieżową i lektury szkolne.
Każdy uczeń, który wziął udział w akcji
i przyniósł co najmniej 5 książek,
otrzymał pozytywną uwagę w librusie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

SUKCES UCZNIA

GIMNAZJUM NR 2 W GRYFICACH


We wrześniu 2015 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przesłał do publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego informacje o IV edycji konkursu pn. Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie.
Celem konkursu było:
a) upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym,
b) pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym,
c) szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw obywatelskich,
d) wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego,
e) popularyzacja województwa zachodniopomorskiego.
Konkurs przeprowadzony został w trzech etapach:
a) I etap szkolny (macierzyste szkoły) – test,
b) II etap rejonowy - (Szczecin, Koszalin) – test,
c) III etap wojewódzki (Szczecin) – część ustna i prezentacja multimedialna "Jak promować Województwo Zachodniopomorskie?".
Do konkursu przystąpiło ponad 600 uczniów z naszego województwa. Do etapu III, który odbył się 31 marca 2016 r. zakwalifikowało się tylko 38. najlepszych uczniów. Wśród nich był uczeń Gimnazjum nr 2 w Gryficach - Karol Mehal. Uzyskał on tytuł finalisty konkursu. Do konkursu przygotowywała go pani Zuzanna Różańska.
Jesteśmy dumni z osiągnięcia Karola - ucznia naszego miasta, jego pasja, poœwięcony czas przełożył się na sukces.Światowy Dzień Zdrowia


Dnia 7.04.2016 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia, w związku z tym prosiliśmy wszystkich uczniów by na drugie śniadanie zabrali ze sobą do szkoły zdrową żywność, np. jabłko, banana, marchew itp.
Ponadto zwracamy się z prośbą, żeby w piątek na drzwiach zewnętrznych każdej klasopracowni został wywieszony plakat ilustrujący co najmniej 7 zdrowych produktów. Każdej klasie przydzieliliśmy sale lekcyjne: sala n1 1 - IB; sala nr 2 - IC; sala nr 3 - IIIB; sala nr 4 - IIID; sala nr 5 - IIA; sala nr 6 - IIM, sala nr 7 - IIE, sala nr 8 - ID, sala nr 9 - IIIA; sala nr 10 - IS; sala nr 11 - IIIC; sala nr 12 - IA i IID; sala gimnastyczna - IIS.

Samorząd Uczniowski

Dzień Otwarty Szkoły


21 marca 2016 r.

"Dzień z laczkiem na nogach,

ale bez laczka w dzienniku"15 marca 2016 r., w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, obchodziliśmy "dzień z laczkiem na nogach, ale bez laczka w dzienniku".
Akcja, zainicjowana przez Radę Samorządu Uczniowskiego, cieszy się wśród uczniów dużą popularnością. Można zaobserwować rozmaitość laczków na nogach szkolnej społeczności (również nauczycieli), za to "laczki" w dzienniku raczej się dziś nie pojawią.
Wszelkie podobne akcje w naszej szkole integrują społeczność uczniowską, a przede wszystkim sprawiają jej radość i bawią. A przecież wiadomo, że śmiech to zdrowie!

Alicja Koss-Chłopik


PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY:)


Informujemy, że dzięki Uczniom naszej szkoły udało nam się zebrać 1200 kg makulatury.
Najwięcej kilogramów przyniosła klasa Ib (ok 230 kg), która zostanie nagrodzona niespodzianką.
Dziękujemy Wszystkim za udział w akcji.

Samorząd Uczniowski


Zakończenie projektu unijnego nastšpiło z końcem grudnia 2015 r. Projekt trwał od 1 paŸdziernika 2013 r. i objął wszystkich uczniów. Łączna liczba godzin to 5845. Zajęcia były prowadzone z: przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, doradztwa zawodowego i zajęć z korzystania z info i wiedzy w praktyce.


Dzień Otwarty 2013Radio Plus

mówi o nas

Film edukacyjny

"Numery alarmowe w Polsce"

Od bieżącego roku szkolnego

korzystamy w naszej szkole

z dziennika elektronicznego Librus

http://dziennik.librus.plPrezentacja dla rodziców

Dziennik elektroniczny


DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 2012
Na terenie boiska naszej szkoły powstał kompleks boisk. Za budowę kompleksu sportowego zapłacił Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu i częściowo gmina Gryfice. Informacja pochodzi ze strony:
http://www.gryfice.eu/


Sławomir Czerniak, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gryficach


Gimnazjum nr 2 w Gryficach uczestniczy w projekcie "Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat" - Program operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Człowiek - najlepsza inwestycja". Projekt realizują: Uniwersytet Szczeciński i Combidata Poland. Okres realizacji projektu: kwiecień 2010 r. - sierpień 2012 r. Patronat nad projektem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Odbiorcami projektu są uczniowie klas pierwszych, którzy zdecydowali się na trzyletni udział w zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach uczniowskich. Zajęcia prowadzą nauczycielki matematyki i fizyki Panie: Alina Zielnica i Marzena Sidorowicz. Trzyletnie uczestnictwo w zajęciach umożliwia rozwijanie kompetencji kluczowych, niezbędnych do wyboru przyszłej drogi kształcenia i własnego rozwoju. Uczniowie, uczestniczący w projekcie pogłębiać będą wiedzę matematyczną i fizyczną.

Strona poświęcona projektowi:
http://www.kompetencje.gimnazja.eduportal.pl

Korzyści, jakie osiągną uczniowie biorący udział w projekcie:

  1. Bezpłatny udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne;
  2. Wsparcie akademickie w pogłębianiu wiedzy i umiejętności poprzez realizację zajęć, spotkań, mentoringu, festiwali i wycieczek naukowych prowadzonych przez kadrę dydaktyczną uczelni wyższych;
  3. Rozwój umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym e-learningu;
  4. Nabywanie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej;
  5. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny;
  6. Zajęcia będą odbiegać od standardowych zajęć szkolnych poprzez zastosowanie pracy grupowej z wykorzystaniem metody projektowej.Rozpoczęto unijny projekt przy współpracy Kuratorium Oświaty w Szczecinie „Moje gimnazjum – moja przyszłość” - wyrównywania szans edukacyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych. Zorganizowanych zostało 8 grup uczniowskich. Zajęcia prowadzone będą do maja 2012 r.

Szkoła i uczniowie otrzymają wsparcie pod względem merytorycznym i metodycznym, szkoleniowym, pomocy dydaktycznych, niezbędnych materiałów dydaktycznych (portfolio dla ucznia i podręczniki dla nauczycieli).


Sławomir Czerniak, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gryficach

Valid XHTML 1.0 Transitional